Music and Multilingualism / Müzik ve Çokdillilik

⭐️ In previous posts I have spoken about the effects of singing on language development. It is possible to talk about the positive effects of music on the learning of both the first and second (and third, fourth, etc.) language. So what is the situation for bilingual (or multilingual) children? There are different types of bilingualism and different ways of learning. For example, when children learn two languages simultaneously from birth, we call this simultaneous bilingualism. These children have two “first” languages, so to speak. If they start with one language first and then later with the other, we call this sequential bilingualism. These children also have both a “first” and a “second” language. Since we know the effects of music on both the first and second language, we can assume that bilingual children in both groups can benefit from music. So what does the research say? The studies in this area are very recent, with new information being added every day. One of those that catches my attention is a study from 2015, which found that long-term music education contributes to the development of task switching and double tasks in humans. You can imagine that both are skills that multilingual people need and often use. The study states that musicians have an advantage over non-musicians in this sense. This means that for children who grow up with two languages, we continue to bring as much music into their lives as we can and within our means.

I hope it has been useful. You can leave your comments and questions below.

Resource: Moradzadeh, L., Blumenthal, G., & Wiseheart, M. (2015). Musical training, bilingualism, and executive function: A closer look at task switching and dual‐task performance. Cognitive Science, 39(5), 992-1020.

🎈Geçtiğimiz yazılarda şarkı söylemenin dil gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsetmiştim. Müziğin hem birinci hem de ikinci (ve üçüncü, dördüncü vs) dil öğrenimleri üzerindeki pozitif etkilerinden söz etmek mümkün. Peki ikidilli (ya da çokdilli) çocuklar için durum nedir? İkidilliliğin de çeşitleri, farklı öğrenme şekilleri var. Örneğin çocuklar doğumdan itibaren aynı anda iki dili birden öğreniyorlarsa buna simultanous bilingualism, yani eşzamanlı ikidillilik diyoruz. Bu çocukların bir nevi iki tane “birinci” dilleri oluyor. Bir dile önce başlayıp, diğerine sonradan başlıyorlarsa buna sequential bilingualism, yani ardışık ikidillilik diyoruz. Bu çocukların da hem “birinci” hem de “ikinci” dilleri oluyor. Müziğin de hem birinci hem de ikinci dil üzerindeki etkilerini bildiğimize göre, her iki gruptaki ikidilli çocuklar için de müzikten faydalanabileceğini düşünebiliriz. Peki araştırmalar ne diyor? Bu alanda çalışmalar taze, her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi 2015’te yapılmış bir çalışma. Bu araştırma uzun süreli müzik eğitiminin insanlarda task-switching (görevler arası gidip gelme) ve dual task (aynı anda iki iş yapma) performanslarının gelişimine katkıda olduğunu ortaya koymuş. Tahmin edersiniz ki bunların her ikisi de birden fazla dil konuşan insanların hem ihtiyacı olan hem de sık kullandıkları beceriler. Çalışma bu anlamda müzisyenlerin, müzisyen olmayanlara göre daha avantajlı olduğunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki, iki dille büyüyen çocuklar için de elimizden geldiğince ve imkanlarımız dahilinde çocukların hayatına müzik sokmaya devam. 

Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz.

Kaynak: 

Moradzadeh, L., Blumenthal, G., & Wiseheart, M. (2015). Musical training, bilingualism, and executive function: A closer look at task switching and dual‐task performance. Cognitive Science, 39(5), 992-1020.

2 thoughts on “Music and Multilingualism / Müzik ve Çokdillilik

  1. Blog cok enteresan, cok hosuma gitti. Bizim de 3 dille büyüyen kücük kizimiz var, müzige de cok ilgili. Cok dillilik ve müzik iliskisinde de dediklerinize katiliyorum. Münih’ten sevgiler. Oytun

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s