The Tendency of Multilingual Children to Music / Çokdilli Çocukların Müziğe Yatkınlıkları

⭐️ A study conducted in 2016 shows that babies growing up in a multilingual environment may be more sensitive to musical sounds than babies growing up in monolingual environments. Compared to monolingual babies, children who grew up bilingual or multilingual were more sensitive to pitch differences in language. The researchers wondered whether this sensitivity was limited to speech and also tested the music sensitivity of monolingual and multilingual infants. The results showed that infants who grew up in multilingual environments could distinguish two violin tones better than their monolingual peers. It is believed that these babies are able to translate their experience of perceiving and distinguishing sound differences between the two languages into music, making their ears more sensitive to music. I found this study very interesting and useful. If we put it together with last week’s post, we see that multilingualism and music feed each other. This reminds me once again of the benefits of using two disciplines in our activities with children. I hope it was useful. You can leave your comments and questions below.

Resources: Liu, Liquan & Kager, Rene. (2016). Enhanced music sensitivity in 9-month-old bilingual infants. Cognitive Processing. 18. 10.1007/s10339-016-0780-7. https://theconversation.com/bilingual-babies-are-better-at-detecting-musical-sounds-research-shows-66492

🎈2016 yılında yapılmış bir araştırma çokdilli ortamda büyüyen bebeklerin tekdilli ortamlarda büyüyen bebeklere göre müzikal seslere daha duyarlı olabileceklerini gösteriyor. Monolingual (tekdilli) bebeklerle karşılaştırıldığında, iki dilli veya çok dilli büyüyen çocuklar, dildeki ses perdesi farklılıklarına daha duyarlı oluyorlarmış. Bu duyarlılığın sadece dil ile sınırlı olup olmadığı merak eden araştırmacılar, tek dilli ve çokdilli bebeklerin müziğe duyarlılıklarını da test etmişler. Sonuçlar, çok dilli ortamlarda büyüyen bebeklerin, tekdilli yaşıtlarına kıyasla iki keman notasını daha iyi ayırt edebildiğini göstermiş. Bu bebeklerin, iki dil arasındaki ses farklılıklarını algılama ve ayırt etme deneyimlerini müziğe de transfer edebildikleri, bu yüzden de kulaklarının müziğe daha yatkın oldukları düşünülüyor. Ben bu çalışmayı çok ilginç ve faydalı buldum. Geçen haftaki post ile bir araya getirdiğimizde çokdillilik ve müziğin birbirini karşılıklı beslediğini görüyoruz. Bu da bana çocuklarla yaptığımız aktivitelerde iki disiplini içiçe kullanmamızın faydalarını bir kez daha hatırlatıyor. 

Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz.

Kaynaklar: Liu, Liquan & Kager, Rene. (2016). Enhanced music sensitivity in 9-month-old bilingual infants. Cognitive Processing. 18. 10.1007/s10339-016-0780-7. https://theconversation.com/bilingual-babies-are-better-at-detecting-musical-sounds-research-shows-66492

2 thoughts on “The Tendency of Multilingual Children to Music / Çokdilli Çocukların Müziğe Yatkınlıkları

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s