Blog TR, Genel

Müzik ve Çokdillilik

Geçtiğimiz haftalarda şarkı söylemenin dil gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsetmiştim. Müziğin hem birinci hem de ikinci (ve üçüncü, dördüncü vs) dil öğrenimleri üzerindeki pozitif etkilerinden söz etmek mümkün. Peki ikidilli (ya da çokdilli) çocuklar için durum nedir? İkidilliliğin de çeşitleri, farklı öğrenme şekilleri var. Örneğin çocuklar doğumdan itibaren aynı anda iki dili birden öğreniyorlarsa buna simultanous bilingualism, yani eşzamanlı ikidillilik diyoruz. Bu çocukların bir nevi iki tane “birinci” dilleri oluyor. Bir dile önce başlayıp, diğerine sonradan başlıyorlarsa buna sequential bilingualism, yani ardışık ikidillilik diyoruz. Bu çocukların da hem “birinci” hem de “ikinci” dilleri oluyor. Müziğin de hem birinci hem de ikinci dil üzerindeki etkilerini bildiğimize göre, her iki gruptaki çocukların dil gelişimleri için de müzikten faydalanabileceğimizi düşünebiliriz. Peki araştırmalar ne diyor? Bu alanda çalışmalar taze, her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Benim ilgimi çekenlerden bir tanesi 2015’te yayımlanmış bir makale. Bu araştırma uzun süreli müzik eğitiminin insanlarda task-switching (görevler arası gidip gelme) ve dual task (aynı anda iki iş yapma) performanslarının gelişimine katkıda olduğunu ortaya koymuş. Tahmin edersiniz ki bunların her ikisi de birden fazla dil konuşan insanların hem ihtiyacı olan hem de sık kullandıkları beceriler. Çalışma bu anlamda müzisyenlerin, müzisyen olmayanlara göre daha avantajlı olduğunu söylüyor. Bu da demek oluyor ki, iki dille büyüyen çocuklar için de elimizden geldiğince ve imkanlarımız dahilinde çocukların hayatına müzik sokmaya devam 🙂 Evde enstrüman yoksa bile çocuklarla yapılabilecek müzik aktivitelerinden geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim. Sorusu olanları yorumlara beklerim. 

Kaynak: 
Moradzadeh, L., Blumenthal, G., & Wiseheart, M. (2015). Musical training, bilingualism, and executive function: A closer look at task switching and dual‐task performance. Cognitive Science, 39(5), 992-1020.