Music and Language Learning Processes / Müzik ve Dil Öğrenme Süreçleri

⭐️ Music educator Gordon says that the process that develops as listening, understanding, speaking, reading/writing and learning grammar rules in the language learning process works similarly in music. We don’t speak the first few years of our lives right away. First, we listen, then we make sounds, then we gradually transform these sounds into words and sentences. Then, when we go to school, where we learn to read and write these sounds. We can consider music education in this order. When learning a language, reading-writing is almost the last part of the whole process. But when we speak of music education, we first think of learning notes. However, just as we give children plenty of time to internalise the language, we can do the same with music. So how?

  • Let’s get them to listen to a lot of music in their early years.
  • Let them sing and dance
  • If there are musical instruments at home, let them have fun and try them out without breaking the rules.
  • Let them transform everyday objects (pots, pans, glasses filled with rice, etc.) into musical instruments, create and experience sounds 🙂

I hope it was useful. You can leave your comments below.
Resource: Gordon, E. (2004). The Aural/Visual Experience of Music Literacy. USA: GIA Publications, Inc.

🎈Müzik pedagogu Gordon diyor ki, dil öğrenme sürecinde işitme, anlama, konuşma, okuma-yazma ve dilbilgisi kurallarını öğrenme şeklinde gelişen süreç müzikte de benzer şekilde işliyor. Nasıl ki hayatımızın ilk yılları hemen konuşmuyor, önce dinliyor, sonra yavaş yavaş sesler çıkarıyor, sonra da o sesleri sırayla kelimelere ve cümlelere dönüştürüyoruz, sonra da okula başlayınca bu çıkardığımız sesleri okumayı ve yazmayı öğreniyoruz, müzik eğitimini de bu sıralama ile düşünebiliriz. Farkındaysanız dil öğrenirken okuma-yazma tüm bu sürecin son halkası ile iken müzik eğitimi deyince akla ilk olarak nota öğrenmeyi getirebiliyoruz. Halbuki nasıl ki çocuklara dili içselleştirmeleri için bol bol vakit tanıyoruz, müzikte de aynısını yapabiliriz. Nasıl? 

  • Hayatlarının ilk yıllarında onlara bol bol müzik dinletelim
  • Şarkı söylemelerine ve dans etmelerine olanak sağlayalım
  • Evde müzik enstrümanı varsa, kurallara boğmadan, eğlenerek onları denemelerine izin verelim. 
  • Evdeki günlük eşyaları (tencere, tava, içi pirinçle doldurulmuş kavanozlar vb) müzik enstrümanlarına dönüştürüp, sesler çıkarmalarına ve bunları deneyimlemelerine izin verelim.

Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz.

Kaynak: Gordon, E. (2004). The Aural/Visual Experience of Music Literacy. USA: GIA Publications, Inc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s