Music and Language Relationship / Müzik ve Dil İlişkisi

⭐️ When I learned English as my first foreign language, I made great use of music. As a result my interest in the relationship between music and language grew and I wrote my master’s and doctoral theses on this subject. So what is the relationship between music and language? Both have rhythm and melody. Both have connections to cultures. Both have their own rules. Babies both develop at the same time. According to Nettl, every culture in the world has language and music (or a similar structure). The anthropologist Livingstone thinks that perhaps the first people sang before they began to speak. I hope it was useful. You can leave your comments below.

🎈Ben ilk yabancı dilim olan İngilizce’yi öğrenirken müzikten çok yararlanmıştım. Bunun üzerine müzik ve dil ilişkisine olan ilgim arttı ve bu konu üzerine yüksek lisans ve doktora tezlerimi yazdım. Peki nedir bu ilişki? Her ikisinde de ritm ve melodi var. Her ikisinin de kültürlerle bağı var. Her ikisinin de kendine has kuralları var. Bebeklerde ikisi de aynı anda gelişiyor. Nettl’ın söylediğine göre dünyadaki her kültürde dil ve müzik (veya bunlara benzeyen yapılar) mevcut. Antropolog Livingstone ise ilk insanların konuşmaya başlamadan önce şarkı söylüyor olabileceğini düşünüyor. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s